Κρασιου

184.50€
ROVER COLOMBO6
ROVER COLOMBO6
Αντλία με φίλτρο κρασιού 0.5hp 6πλάκες
218.40€
ROVER COLOMBO12
ROVER COLOMBO12
Αντλία με φίλτρο κρασιού 0.5hp 12πλάκες
249.00€
ROVER COLOMBO18
ROVER COLOMBO18
Αντλία με φίλτρο κρασιού 0.5hp 18πλάκες
282.00€
ROVER DISPENSER BE-M20
ROVER DISPENSER BE-M20
Κίτ αντλίας σε βάση 0.5hp
287.50€
ROVER COLOMBO6 INOX
ROVER COLOMBO6 INOX
Αντλία INOX με φίλτρο κρασιού 0.5hp 6πλάκες
318.00€
ROVER DISPENCER BE-M25
ROVER DISPENCER BE-M25
Κίτ αντλίας σε βάση 0.6hp
319.00€
ROVER COLOMBO12 INOX
ROVER COLOMBO12 INOX
Αντλία INOX με φίλτρο κρασιού 0.5hp 12πλάκες
342.50€
ROVER DISPENCER MARINA12-20
ROVER DISPENCER MARINA12-20
Κίτ αντλίας σε βάση 0.5hp
353.00€
ROVER COLOMBO18 INOX
ROVER COLOMBO18 INOX
Αντλία INOX με φίλτρο κρασιού 0.5hp 18πλάκες
371.50€
ROVER DISPENCER BE-M30
ROVER DISPENCER BE-M30
Κίτ αντλίας σε βάση 1hp
547.60€
ROVER COLOMBO36
ROVER COLOMBO36
Αντλία με φίλτρο κρασιού 0.8hp 36πλάκες