Βιδωτα

57.99€
Ανοξειδωτος καδος με βιδωτο καπακι πρεσσαριστος ιταλικος 20lt SANSONE
Ανοξείδωτος κάδος με βιδωτό καπάκι πρεσσαριστός ιταλικός 20lt SANSONE
Ανοξείδωτος κάδος με βιδωτό καπάκι πρεσσαριστός ιταλικός 20lt SANSONE
61.49€
Ανοξειδωτος καδος με βιδωτο καπακι πρεσσαριστος ιταλικος 25lt SANSONE
Ανοξείδωτος κάδος με βιδωτό καπάκι πρεσσαριστός ιταλικός 25lt SANSONE
Ανοξείδωτος κάδος με βιδωτό καπάκι πρεσσαριστός ιταλικός 25lt SANSONE
64.00€
Δοχειο με βιδωτο καπακι 10LT OLYMPIC INOX
Δοχείο με βιδωτό καπάκι 10LT OLYMPIC INOX
Δοχείο με βιδωτό καπάκι 10lt
64.49€
Ανοξειδωτος καδος με βιδωτο καπακι πρεσσαριστος ιταλικος 30lt SANSONE
Ανοξείδωτος κάδος με βιδωτό καπάκι πρεσσαριστός ιταλικός 30lt SANSONE
Ανοξείδωτος κάδος με βιδωτό καπάκι πρεσσαριστός ιταλικός 30lt SANSONE
66.99€
Ανοξειδωτος καδος με βιδωτο καπακι πρεσσαριστος ιταλικος 50lt SANSONE
Ανοξείδωτος κάδος με βιδωτό καπάκι πρεσσαριστός ιταλικός 50lt SANSONE
Ανοξείδωτος κάδος με βιδωτό καπάκι πρεσσαριστός ιταλικός 50lt SANSONE
68.00€
Δοχειο με βιδωτο καπακι 20LT OLYMPIC INOX
Δοχείο με βιδωτό καπάκι 20LT OLYMPIC INOX
Δοχείο με βιδωτό καπάκι 20lt
70.00€
Δοχειο με βιδωτο καπακι 5lt OLYMPIC ΙΝΟΧ
Δοχείο με βιδωτό καπάκι 5lt OLYMPIC ΙΝΟΧ
Δοχείο με βιδωτό καπάκι 5lt
73.00€
Δοχειο με βιδωτο καπακι 30LT OLYMPIC INOX
Δοχείο με βιδωτό καπάκι 30LT OLYMPIC INOX
Δοχείο με βιδωτό καπάκι 30lt
77.00€
Δοχειο με βιδωτο καπακι 50LT OLYMPIC INOX
Δοχείο με βιδωτό καπάκι 50LT OLYMPIC INOX
Δοχείο με βιδωτό καπάκι 50lt
90.99€
Ανοξειδωτος καδος με βιδωτο καπακι πρεσσαριστος ιταλικος 75lt SANSONE
Ανοξείδωτος κάδος με βιδωτό καπάκι πρεσσαριστός ιταλικός 75lt SANSONE
Ανοξείδωτος κάδος με βιδωτό καπάκι πρεσσαριστός ιταλικός 75lt SANSONE
96.99€
Ανοξειδωτος καδος με βιδωτο καπακι πρεσσαριστος ιταλικος 100lt SANSONE
Ανοξείδωτος κάδος με βιδωτό καπάκι πρεσσαριστός ιταλικός 100lt SANSONE
Ανοξείδωτος κάδος με βιδωτό καπάκι πρεσσαριστός ιταλικός 100lt SANSONE
102.00€
Δοχειο με βιδωτο καπακι75LT OLYMPIC INOX
Δοχείο με βιδωτό καπάκι75LT OLYMPIC INOX
Δοχείο με βιδωτό καπάκι 75lt
112.00€
Δοχειο με βιδωτο καπακι 100LT OLYMPIC INOX
Δοχείο με βιδωτό καπάκι 100LT OLYMPIC INOX
Δοχείο με βιδωτό καπάκι 100lt