Βιδωτα

50.00€
10LT OLYMPIC INOX
10LT OLYMPIC INOX
Δοχείο με βιδωτό καπάκι 10lt
53.00€
20LT OLYMPIC INOX
20LT OLYMPIC INOX
Δοχείο με βιδωτό καπάκι 20lt
57.00€
30LT OLYMPIC INOX
30LT OLYMPIC INOX
Δοχείο με βιδωτό καπάκι 30lt
60.00€
50LT OLYMPIC INOX
50LT OLYMPIC INOX
Δοχείο με βιδωτό καπάκι 50lt
70.00€
5LT OLYMPIC ΙΝΟΧ
5LT OLYMPIC ΙΝΟΧ
Δοχείο με βιδωτό καπάκι 5lt
79.00€
75LT OLYMPIC INOX
75LT OLYMPIC INOX
Δοχείο με βιδωτό καπάκι 75lt
87.00€
100LT OLYMPIC INOX
100LT OLYMPIC INOX
Δοχείο με βιδωτό καπάκι 100lt