Μπεκ Ποτισματος

4.00€
622519E YARDSMITH
622519E YARDSMITH
Μπεκ Ποτίσματος Παλμικό Καρφωτό, Πλαστική Κεφαλή Με Πλαστικό Καρφί
4.60€
622502 YARDSMITH
622502 YARDSMITH
Μπεκ Ποτίσματος Με 8 Ρυθμίσεις
4.80€
622521 YARDSMITH
622521 YARDSMITH
Μπεκ ποτίσματος παλμικό, πλαστική κεφαλή με μεταλλικό καρφί
11.80€
622509 YARDSMITH
622509 YARDSMITH
Μπέκ Ποτίσματος Πλαστικό
12.00€
622522 YARDSMITH
622522 YARDSMITH
Μπεκ Ποτίσματος Παλμικό Καρφωτό, Βαρέως Τύπου Μεταλλική Κεφαλή, Με Μεταλλικό Καρφί Με Φτερά
12.50€
622516 YARDSMITH
622516 YARDSMITH
Μπέκ Ποτίσματος Βεντάλια Μεταλλικό, με 18 οπές & πλαστική βάση
12.50€
622506 YARDSMITH
622506 YARDSMITH
Μπέκ Ποτίσματος Πλαστικό & Πλαστική Βάση
17.00€
622510Ε YARDSMITH
622510Ε YARDSMITH
Μπεκ Ποτίσματος Περιστροφικό Με 3 Μεταλλικές Οπές, Σε Πλαστική Βάση Με Ροδάκια
19.00€
622508E YARDSMITH
622508E YARDSMITH
Μπεκ Ποτίσματος Παλμικό, Μεταλλική Κεφαλή Σε Πλαστική Βάση Με Ροδάκια
20.50€
622502E YARDSMITH
622502E YARDSMITH
Μπεκ Ποτίσματος Παλμικό, Μεταλλική Κεφαλή Σε Πλαστική Βάση